ICT

2 berichten

IT projecten, ontwikkelomgeving

IT projecten? Die zijn er vooral om bedrijfsprocessen wat gemakkelijker laten verlopen. Hoewel de ideeën vaak prachtig zijn, laat de uitvoering nogal eens te wensen over. Budgetten worden fors overschreden en van de mooie plannen komt in de praktijk niets terecht. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft dat met de managers te maken?

 

De verkeerde projectmanagers worden aangesteld

Het is toch wel een heikel onderwerp, het mislukken van te veel IT projecten. Vanuit de boezem van de IT wereld wordt het steeds opnieuw aanstellen van verkeerde projectmanagers als een reden genoemd. Er wordt te weinig gekeken naar kwaliteit, maar vooral naar beschikbaarheid. En zo kan het gebeuren dat een onervaren manager zo ineens geacht wordt een project waar miljoenen mee gemoeid zijn in goede banen te leiden.

IT

Team en management slechts zelden op een lijn

In het verlengde daarvan blijken manager en team zelden op een lijn te zitten. Het team ondersteunt de plannen van de manager niet, die het team dan ook amper heeft betrokken bij de plannen. Als het team zich niet kan vinden in de IT plannen, dan kan de manager het schudden, wordt de deadline niet gehaald en het budget overschreden. Managers moeten dus beter communiceren. Nog een reden kan zijn dat er te veel IT projecten tegelijk opgepakt worden. Daardoor ontbreekt vaak de focus op een bepaald project. Net als dat wel zo is, moet geschakeld worden naar een gelijktijdig lopend project. Er is geen binding met de projecten en multi-tasken blijkt in dat geval niet de juiste methode. Dit gaat nadrukkelijk ten koste van de kwaliteit en in een dergelijke ontwikkelomgeving komen zeker niet de beste IT projecten tot stand.

 

Van enige saamhorigheidsgevoel is slechts zelden sprake

Ook het niet gebruiken van de goede samenwerking tools speelt een rol. Communicatie verloopt nog vaak via e-mail en van enige saamhorigheid is nooit sprake, ook doordat niet van de juiste tools – die hier speciaal voor ontworpen zijn- gebruik gemaakt wordt. Zo voelt niemand zich echt verantwoordelijk voor het project en dat levert nooit de beste resultaten op.

 

Sturing en communicatie ontbreken volledig

De geschetste problemen kunnen eenvoudig opgelost worden en hebben eigenlijk alleen te maken met de leiding, met de managers dus. De sturing ontbreekt, zoals de communicatie richting mensen die het écht moeten doen te wensen overlaat. Daar kan dus zeker winst geboekt worden om in elk geval meer IT projecten tot een goed einde te brengen.

 

Bezoek hier de website voor meer informatie

Website onderhoud

Je denkt er niet aan. Je auto rijdt en je gaat van A naar B met een muziekje op en de ramen open of de airco aan. Je bent je niet bewust van de gesmeerde assen die draaien en de zuigers die stampen onder de motorkap. Tenzij de auto tot stilstand komt. Dan doe je de motorkap open en staar je in vertwijfeling naar de machinerie die de auto elke keer weer in beweging bracht. Zo is het eigenlijk ook met websites. Ze zijn er, ze doen het. Maar ook website onderhoud is nodig en voor bedrijven cruciaal. En, net als het onderhoud van een auto, het kost tijd en vereist kennis en vaardigheid.

Website onderhoud

Website onderhoud gebeurt met een content management systeem. Joomla en WordPress zijn daar voorbeelden van. Het technische gedeelte is slechts een van de aspecten. Er komt meer bij kijken. De aantrekkelijkheid van een website wordt mede bepaald door de keuze en kwaliteit van de grafische afbeeldingen. Zijn ze nog goed en actueel? Tekst heeft een houdbaarheidsdatum omdat producten bijvoorbeeld veranderen. Daarbij moet beeld en tekst ook functioneel zijn. Daarmee bedoel ik dat de tekst moet bijdragen aan de informatie of het imago dat die uitgedragen moet worden. Kortom, de inhoud van de website moet passen bij het communicatieplan van een instelling of bedrijf. Dan moet de tekst ook nog eens aantrekkelijk en bondig zijn. 

Moet je website onderhoud zelf doen, als persoon of als instelling of bedrijf? Kijk, dat is een kostenafweging. Als eenmansbedrijf misschien. Maar je hebt ook niet vaak een onderhoudsmonteur voor de verwarming in dienst. Dus veel bedrijven huren de taak voor website onderhoud in. Dat is vaak beter en efficiënter dan het zelf te doen. Het voordeel daarbij is dat het personeel van de instelling die eigenaar is van de website, zich dan kan concentreren op de inhoud. En dat is een taak die lastig genoeg is. De teksten en plaatjes op een website actueel houden vereist regelmatige inhoudelijke input van experts binnen het bedrijf. Maar dat vereist ook aandacht en kunde. Zeker omdat websites technisch aan steeds meer eisen moeten voldoen. Ze moeten niet alleen kunnen draaien op verschillende webbrowsers. Maar ook op verschillende apparaten; van klein (telefoon) tot groot (TV scherm).

Website onderhoud vereist dus kennis die actueel is. Mijn advies is daarom om een professional te betrekken bij website onderhoud. Die doet dit dagelijks en is op de hoogte en kan daarom het beste en kostenefficiënt werken.